Zubné implantáty

Zubné implantáty

Zubný implantát je náhradou chýbajúceho koreňa zuba. Predstavuje trvalé, dokonale funkčné a estetické riešenie. Používa sa vtedy, keď došlo k strate celého zuba, čím sa dokážeme vyhnúť brúseniu okolitých zubov. Taktiež umožňuje zhotovenie pevnej zubnej náhrady, ak to už stav zvyšných zubov nedovoľuje. Implantát má životnosť niekoľko desiatok rokov.

získate stratené sebavedomie

nebudete obmedzení pri jedení

prináša lepšiu artikuláciu

vyhneme sa snímateľnej náhrade

zachováva čeľustnú kosť v tvare, aký má ozubená čeľusť

dlhodobá investícia do vlastného zdravia

Potrebujem zubný implantát, čo teraz?

1. krok

Konzultácia, na ktorú sa môžete objednať telefonicky alebo emailom. Na dohodnutom termíne zhotovíme CBCT sken, kde si objasníme možné riešenia náhrady chýbajúceho zuba, niekoľkých zubov alebo celého zuboradia.

2. krok

Profesionálna dentálna hygiena spravidla 7-14 dní pred chirurgickým zákrokom.

3. krok

Chirurgická fáza, ktorá prebieha bezbolestne v lokálnej event. podľa potreby aj v celkovej anestézii, za vysokých hygienických štandardov, sterilnými nástrojmi.

4. krok

Protetická fáza, ktorá začína digitálnymi alebo konvenčnými odtlačkami a končí odovzdaním protetickej náhrady - korunky, mostíka, protézy.

5. krok

Udržiavacia fáza, v ktorej sa pravidelnými kontrolami a pravidelnou profesionálnou dentálnou hygienou predchádza zlyhaniu implantátu.

Najčastejšie otázky

Zubný implantát je skrutka z titánovej zliatiny zavedená v lokálnej anestézii do čeľustnej kosti, kde po vhojení nahrádza koreň zuba. Táto skrutka má vonkajší závit pre upevnenie v kosti a vnútorný závit umožňujúci nasledujúce pripojenie nadstavby s korunkou.

Najvhodnejší čas na zavedenie implantátu je 10-12 týždňov po vytiahnutí zuba. Pokiaľ je ešte zub v mieste budúceho implantátu prítomný, môžete nás kontaktovať a zhodnotíme možnosti okamžitej implantácie hneď po vytiahnutí zuba alebo odloženej implantácie po úplnom zhojení kostného lôžka. 
Zavedenie implantátu je možné u pacientov po 18. roku života bez hornej vekovej hranice.

Rozmery a kvalitu kostného lôžka diagnostikujeme vždy CBCT vyšetrením u nás na klinike pri úvodnej konzultácii. V prípade nedostatočných parametrov kosti navrhneme najvhodnejší spôsob jej doplnenia.

Po jednoduchej implantácii zhotovujeme digitálny odtlačok priemerne za 3 mesiace. Výroba zubnej korunky trvá zvyčajne do 2 týždňov. V prípade komplikovanejších implantačných postupov, ako aj v prípade zložitejších protetických prác, sa môže táto doba predĺžiť.

Úspešnosť dnešných zubných implantátov prevyšuje 98%, teda zlyhania sú veľmi zriedkavé a väčšinou súvisia s rizikovými faktormi ako sú fajčenie, diabetes (cukrovka), imunitné poruchy. Ak sa zubný implantát nevhojí, je možné postup zopakovať.

Starostlivosť o zubný implantát vyžaduje dôslednú domácu dentálnu hygienu ako aj pravidelnú profesionálnu dentálnu hygienu aspoň 2x ročne.