MDDr. Veronika Kopačková Vargová, MPH

MDDr. Veronika Kopačková Vargová, MPH

zubná lekárka

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončila v roku 2016. Svoje vedomosti a prax naďalej zdokonaľuje na školeniach v zahraničí aj na Slovensku, vedenými poprednými svetovými lektormi. V roku 2022 ukončila štúdium manažmentu v zdravotníctve na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave. Je aktívnou členkou Slovenskej komory zubných lekárov. Venuje sa predovšetkým estetickému zubnému lekárstvu a endodoncii.