MDDr. Maroš Kopačka

MDDr. Maroš Kopačka

zubný lekár

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika úspešne ukončil v roku 2014. Od promócie sa aktívne zúčastňuje vzdelávacích akcií v zahraničí aj na Slovensku. Úspešne ukončil certifikačnú prípravu v špecialzovanej pracovnej činnosti v odbore dentoalveolárna chirurgia na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval taktiež komplexné vzdelanie v oblasti zubnej implantológie v Implant & aesthetic academy pod vedením popredných slovenských implantológov. V súčasnosti je externým študentom Danube Private University v Krems an der Donau (Rakúsko), kde sa naďalej vzdeláva v oblasti chirurgie a implantológie. Aktuálne je tiež zaradený do vzdelávacieho programu svetovej špičky implantológie, Dr.Franka Zastrowa, MSc., kde získava vedomosti a zručnosti v oblasti pokročilých augmentačných techník (dopĺňanie kosti pred umiestnením implantátu). Venuje sa predovšetkým zubnej chirurgii a implantológii.