Team

MDDr. Maroš Kopačka

zubný lekár

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika úspešne ukončil v roku 2014. Od promócie sa aktívne zúčastňuje vzdelávacích...

MDDr. Veronika Kopačková Vargová, MPH

zubná lekárka

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončila v roku 2016. Svoje vedomosti a prax...

MDDr. Kristián Krotký

zubný lekár

Štúdium na Masarykovej Univerzite v Brne úspešne ukončil v roku 2020. Už počas štúdia absolvoval rozličné školenia na Slovensku...

Bc. Nina Pôbišová

dentálna hygienička

Bc. Daniela Macáková

zdravotná sestra

Bc. Mária Holubová

zdravotná sestra

Inna Kaniuka

zdravotná sestra