Team

MDDr. Maroš Kopačka

zubný lekár

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika úspešne ukončil v roku 2014. Od promócie sa aktívne zúčastňuje vzdelávacích...

MDDr. Veronika Kopačková Vargová

zubná lekárka

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončila v roku 2016. Svoje vedomosti a prax...

MDDr. Kristián Krotký

zubný lekár

Štúdium na Masarykovej Univerzite v Brne úspešne ukončil v roku 2020. Už počas štúdia absolvoval rozličné školenia na Slovensku...

Bc. Daniela Bohumelová

zdravotná sestra

Nikola Krausková

zdravotná sestra

Dajana Tóthová

zdravotná sestra

Bc. Barbora Kaffková

zdravotná sestra