MDDr. Maroš Kopačka

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika úspešne ukončil v roku 2014. Od promócie sa aktívne zúčastňuje vzdelávacích akcií v zahraničí aj na Slovensku. Úspešne ukončil certifikačnú prípravu v špecialzovanej pracovnej činnosti v odbore dentoalveolárna chirurgia na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval taktiež komplexné vzdelanie v oblasti zubnej implantológie v Implant & aesthetic academy pod.

MDDr. Kristián Krotký

Štúdium na Masarykovej Univerzite v Brne úspešne ukončil v roku 2020. Už počas štúdia absolvoval rozličné školenia na Slovensku aj v zahraničí. Venuje sa predovšetkým konzervačnému zubnému lekárstvu a endodoncii.